Strona Główna

5/5

Czy masz ubezpieczenie budynku / mieszkania ?

Zadbaj o aktualny protokół z instalacji gazowej

Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane

Mówi o konieczności wykonywania przeglądów różnego rodzaju instalacji znajdujących się w obiekcie budowlanym.

Dotyczy to też instalacji gazowej.

Zgodnie z tym przepisem, przegląd instalacji gazowej powinien być wykonywany raz w roku.

Przegląd może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Pełne informacje uzyskasz pod tel. 602 332 534

200 zł + VAT z protokołem na terenie B-B

Poza granicami administracyjnymi 

Bielska – Białej  + dojazd

Większości problemów z podgrzewaczem wody lub kotłem są związane  z brakiem Serwisu

Serwisowany co roku Kocioł / terma gazowa działa wydajniej i bezpieczniej 

Cena w zależności od zabrudzenia od 200 zł do 250 zł   

Osoby które przedstawią kod z strony firmy  uzyskają rabat