Oferty

  • Serwis Pieców Termet
  • Montaż term gazowych .
  • Montaż kotłów 1 i 2 funkcyjnych . 
  • Montaż kuchni wolno stojących i płyt gazowych .
  • Doradztwo techniczne . 

Przeprowadzamy próby szczelności instalacji gazowych w budynkach

jedno i wielorodzinnych wraz z wystawieniem protokołów z takiego badania