Cennik

Ceny są ustalane każdorazowo na miejscu pracy i są uzgadniane w dnu oględzin lub przed wykonaniem usługi i są  zależne od stanu technicznego instalacji gazowej / grzewczej oraz odbiorników gazu.

Dojazd do klienta – 3 zł za 1 km x 2 powrót do Firmy