Cennik

Ceny są ustalane każdorazowo na miejscu pracy i są uzgadniane w dnu spotkania lub przed wykonaniem usługi oraz są  zależne od stanu technicznego instalacji gazowej / grzewczej / odbiorników gazu.

Dojazd do klienta – 25 zł x 2 powrót do Firmy